Vad händer med ROT-avdraget 2016?

Frågetecknen kring ROT-avdraget har varit många sedan regeringsskiftet. Om man tittar på den budget som regeringen presenterat så kommer grundprincipen för ROT-avdraget att bli densamma 2016 som under 2015.

Varje person kommer alltså fortfarande medges att göra ett avdrag om 50 000 kronor per kalenderår. Däremot föreslås en minskning av hur stor andel av arbetskostnaden som man får göra avdrag för. Nuvarande subventionsgrad ligger på 50% och enligt det nya förslaget ska den minskas till 30%.

Hur slår det då på exempelvis en fönsterrenovering? Om man anlitar oss för att byta fönster och dörrar där arbetskostnaderna är 35 000 kronor så blir skattereduktionen med nuvarande regler 17 500 kronor och med de nya reglerna 10 500 kronor. Man sparar alltså 7 000 kronor på att genomföra projektet under 2015. För större projekt där arbetskostnaden överstiger 167 000 kronor så blir det däremot ingen skillnad eftersom den maximala skattereduktionen fortfarande är 50 000 kronor.

Självklart är det inte en försumbar skillnad för mindre projekt, men skillnaden är kanske inte så stor som man faktiskt kan tro. Vår förhoppning är att beslutet om en sänkning av ROT-avdraget revideras eftersom det inte bara gör det billigare för kunderna och gynnar arbetsmarknaden utan även minskar andelen svartjobb.

Vill du kunna nyttja rotavdraget 2015 med 50% av arbetskostnaden måste du säkerställa att fakturan är betald innan årsskiftet 2015.